Disclaimer

De content van deze website is met de grootste zorg samengesteld en op maat aangepast. Niettemin kan King Audio geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, of het nu gaat om beschrijvingen, specificaties, prijzen, beschikbaarheid of verkrijgbaarheid, of content in de ruimste zin van het woord.

Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina's behoren toe aan King Audio of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs, fabrikanten en/of fotografen. Niets van deze teksten mag door derden worden gedupliceerd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van King Audio. Door kingaudio.nl te bezoeken gaat u als bezoeker van deze weblocatie impliciet akkoord met alle algemene bezoekersvoorwaarden van deze webpagina's.

www.kingaudio.nl kan afbeeldingen van en koppelingen naar weblocaties van derden bevatten. King Audio heeft geen zeggenschap over dergelijke externe weblocaties en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige webpagina, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele koppelingen die aanwezig zijn op een externe webpagina, dan wel wijzigingen of updates van een externe webpagina.

King Audio is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een externe site. King Audio verstrekt deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak. Het door King Audio opnemen van deze koppelingen impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van King Audio van de desbetreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacy-verklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de externe webpagina's staan vermeld.

Deze website is eigendom van King Audio. Geen enkele uitspraak op deze webpagina's is bindend. King Audio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de interpretatie van bepaalde uitspraken op deze website.

Terug naar home